Κλικ στο εικονίδιο (μεγάφωνο)
για παύση μουσικής.
 
  Το λογιστικό μας γραφείο ιδρύθηκε στην Κέρκυρα από τους γονείς μου, Κάρολο και Ευγενία Αγιούς, τον Ιούλιο του 1973.
 
 Our accounting office was founded in Corfu from my parents, Carolos and Eugenia Agious, in July 1973.
 
   Il nostro ufficio contabile è stata fondata a Corfù dai miei genitori, Carlo e Eugenia Agious, nel mese di luglio del 1973.
 
  Notre bureau de la comptabilité a été fondée en Corfou. de mes parents, Charles et Eugenia Agious, en Juillet 1973.
 
  Unsere Buchhaltungsbüro in Korfu gegründet von meinen Eltern, Charles und Eugenia Agious, in Juli 1973.
 
 
     
   
           
  GR   EN   IT    FR   DE