Ευέλικτα Προγράμματα

ESPA » Ευέλικτα Προγράμματα

Στηρίζει κάθε μορφή Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας

Με τα Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας στηρίζει δυναμικά τον πρωτογενή τομέα καλύπτοντας όλη την αλυσίδα από την παραγωγή, τη μεταποίηση έως και την εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων. Θέτει ως προτεραιότητα τον Έλληνα παραγωγό και ενισχύει κάθε υγιή παραγωγική προσπάθεια στον τομέα της αγροτικής οικονομίας.

Τα Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας καλύπτουν πλήρως τις ιδιαίτερες και σύγχρονες ανάγκες του αγροτικού τομέα και συμβάλλουν:

  • Στην αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή
  • Στην ενίσχυση της ρευστότητας όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (μεταποιητική / εξαγωγική επιχείρηση, επιχειρήσεις εμπορίας αγροεφοδίων, κ.α.)
  • Στον εκσυγχρονισμό του συναλλακτικού κυκλώματος του αγροτικού τομέα.

Μέσω των Ευέλικτων Προγραμμάτων Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας:

Ο Παραγωγός:

  • καλύπτει το υψηλό κόστος καλλιέργειας και παραγωγής το χρονικό διάστημα που το χρειάζεται
  • μειώνει το κόστος παραγωγής του γιατί μπορεί να διαπραγματευθεί καλύτερες τιμές για την αγορά αγροεφοδίων επειδή εξοφλεί άμεσα και με μετρητά
  • βελτιώνει την ποιότητα ή / και αυξάνει την ποσότητα παραγωγής του γιατί έχει εξασφαλίσει τη διάθεσή της σε προσυμφωνημένη τιμή.

Ο Αγοραστής:

  • εξασφαλίζει τη ρευστότητα που χρειάζεται για την αγορά της απαιτούμενης παραγωγής και για την έγκαιρη εξόφληση των παραγωγών
  • κτίζει μακροχρόνιες και υγιείς σχέσεις συνεργασίας με υφιστάμενους παραγωγούς
  • μπορεί να επεκταθεί / εδραιωθεί σε νέες αγορές / συμφωνίες λόγω της δυνατότητας προσελκύσεως νέων παραγωγών.