ΣΤΟ Ι.Κ.Α.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ » ΣΤΟ Ι.Κ.Α.

Μια ακόμη ευκαιρία –μην μπείτε στον κόπο να τις μετρήσετε- δίνει το υπουργείο ΙΚΑ στους οφειλέτες του ΙΚΑ για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Αιτία; Τι άλλο. Τα άδεια ταμεία.

Οι οφειλέτες του ΙΚΑ έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι το τέλος του 2013. Ουσιαστικά έχουν τρεις επιλογές:

  1. Να ενταχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, με μηνιαία καταβολή ποσού, έναντι των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών. Με την ένταξη θα εξασφαλίσουν:  
    • Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών που έχουν συσσωρευτεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2012 και
    • έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι να πληρώνονται κανονικά οι εισφορές από εδώ και στο εξής.

 2. Εξόφληση των οφειλών που έχουν συσσωρευτεί έως τις 31/07/2012 σε έως και έξι δόσεις. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων.

3. Εξόφληση των οφειλών σε επτά έως 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση ποσοστού 75% επί των προσαυξήσεων.