ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ » ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

4.1. Υποχρέωση αναγγελίας εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας (πρώην τήρηση βιβλίων προσωπικού)

 

Από το 2013 άλλαξε η διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων και τήρησης χιρόγραφων βιβλίων και προσαρμόσθηκε στο πληροφοριακό Σύστημα διασύνδεσης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, με συνέπεια να γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Έτσι λοιπόν :

Ο εργοδότης οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας  από τον νεοπροσλαμβανόμενο.

Ο εργοδότης οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού (ετήσια κατάσταση) Ε4 μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας  από τον νεοπροσλαμβανόμενο.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών υποχρεούνται να υποβάλλουν συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου με το πρόγραμμα εργασίας

Σε περίπτωση αλλαγής της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει ηλεκτρονικά τροποποιητικούς πίνακες για το πρόγραμμα εργασίας.

Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων αποδοχών υποβάλλεται τροποποιητικός πίνακας εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος των νέων αποδοχών.

Επίσης, εντός του 2015 καταργείται το χειρόγραφο βιβλίο αδειών και θα τηρείται και αυτό ηλεκτρονικά

 

4.2.Υποχρέωση καταβολής μισθού

Στην Ελλάδα ο ετήσιος μισθός καταβάλλεται σε 14 δόσεις (12 μηνιαίες και 2 επιπλέον μισθοί ως δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα καλοκαιρινής αδείας).

 

4.2.1. Καθυστερημένη καταβολή μισθού πρός τον εργαζόμενο

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραλείψει ή καθυστερήσει να καταβάλλει μισθό πρός τον εργαζόμενο, διαπράττει αδίκημα που δίνει το δικαίωμα στον εργαζόμενο να διεκδικήσει άμεσα και χωρίς καμία άλλη όχληση προς τον εργοδότη τα οφειλόμενα και να καταγγείλει τον εργοδότη στην επιθεώρηση εργασίας η οποία με τη σειρά της θα του επιβάλει πρόστιμο και θα τον παραπέμψει στον εισαγγελέα.

 

Σελίδες: