ΜΝΗΜΟΝΙΑ

3ο Eλληνικό Πακέτο Χρηματοδοτικής Στήριξης

2. Απόφαση Συνόδου Κορυφής για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το 3ο πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας

3. Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών Δεκεμβρίου 2012

4. Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Δεκεμβρίου 2012

5. Επιστολή Προθέσεων Δεκεμβρίου 2012

6. Νόμος 4050 - διαδικασία PSI

9. Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης για το δεύτερο πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας

10. Επιστολή Προθέσεων για το δεύτερο πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας

11. Δανειακή Σύμβαση Διευκόλυνσης Τόκων Ομολόγων

12. Δανειακή Σύμβαση Συγχρηματοδότησης

13. Δανειακή Σύμβαση για την χορήγηση ενδιάμεσου δανείου 35 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΚΤ