ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ » ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σύμφωνα με το ΝΟΜΟ 3863/2010 Άρθρο 74 και ΝΟΜΟ 3899/2010 άρθρο 17 παρ. 5

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρόνος
προειδοποίησης

Ποσόν
αποζημίωσης

Έως 12 μήνες

0

0

0

1 έτος συμπληρωμένο

2 μηνών

1 μην.

1 μηνός

2 ετών συμπληρωμένα

2 μηνών

2 μην.

1 μηνός

3 ετών συμπληρωμένα

2 μηνών

2 μην.

1 μηνός

4 ετών συμπληρωμένα

3 μηνών

2 μην.

1 1/2 μηνός

5 ετών συμπληρωμένα

3 μηνών

3 μην.

1 1/2 μηνός

6 ετών συμπληρωμένα

4 μηνών

3 μην.

2 μηνών

7 ετών συμπληρωμένα

4 μηνών

3 μην.

2 μηνών

8 ετών συμπληρωμένα

5 μηνών

3 μην.

2 1/2 μηνών

9 ετών συμπληρωμένα

5 μηνών

3 μην.

2 1/2 μηνών

10 ετών συμπληρωμένα

6 μηνών

4 μην.

3 μηνών

11 ετών συμπληρωμένα

7 μηνών

4 μην.

3 1/2 μηνών

12 ετών συμπληρωμένα

8 μηνών

4 μην.

4 μηνών

13 ετών συμπληρωμένα

9 μηνών

4 μην.

4 1/2 μηνών

14 ετών συμπληρωμένα

10 μηνών

4 μην.

5 μηνών

15 ετών συμπληρωμένα

11 μηνών

4 μην.

5 1/2 μηνών

16 ετών συμπληρωμένα

12 μηνών

5 μην.

6 μηνών

17 ετών συμπληρωμένα

13 μηνών

5 μην.

6 1/2 μηνών

18 ετών συμπληρωμένα

14 μηνών

5 μην.

7 μηνών

19 ετών συμπληρωμένα

15 μηνών

5 μην.

7 1/2 μηνών

20 ετών συμπληρωμένα

16 μηνών

5 μην.

8 μηνών

21 ετών συμπληρωμένα

17 μηνών

6 μην.

8 1/2 μηνών

22 ετών συμπληρωμένα

18 μηνών

6 μην.

9 μηνών

23 ετών συμπληρωμένα

19 μηνών

6 μην.

9 1/2 μηνών

24 ετών συμπληρωμένα

20 μηνών

6 μην.

10 μηνών

25 ετών συμπληρωμένα

21 μηνών

6 μην.

10 1/2 μηνών

26 ετών συμπληρωμένα

22 μηνών

6 μην.

11 μηνών

27 ετών συμπληρωμένα

23 μηνών

6 μην.

11 1/2 μηνών

28 ετών συμπληρωμένα

24 μηνών

6 μην.

12 μηνών